clanak False

Povjerenstvo za popis stambenih kontejnera iz strateških robnih zaliha

15.12.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
popis stambenih
kontejnera iz
strateških robnih
zaliha

 
(15.12.2020.)
 
- za predsjednika:
Marko Velzek;
 
- za zamjenika predsjednika:
Jelena Čengić;
 
- za člana povjerenstva:
Hrvoje Pencinger.
 

Radna tijela gradonačelnika