clanak False

Stožer Grada Zagreba za pripremu i usmjeravanje aktivnosti za suzbijanje širenja bolesti uzrokovane koronovirusom - COVID – 19

27.02.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Stožer Grada Zagreba
za pripremu i
usmjeravanje
aktivnosti
za suzbijanje širenja
bolesti uzrokovane koronovirusom
- COVID – 19

 
(27.2.2020.,
izmjena 16.3.2020.)
 
 
- za predsjednika
Vjekoslav Jeleč,
 
- za članove:
Žarko Rašić,
Višnja Nesek Adam,
Vanja Tešić,
Miroslav Hanževački,
Antonija Balenović,
Dragica Jesih,
Marija Bubaš,
Ivana Portolan Pajić,
Željka Josipović,
Petar Penava,
Sunčanica Ljubin Sternek,
Lana Tambić Bukovac,
Darija Ordulj Aničić,
Rok Čivljak,
Nadica Jambrek,
Pavle Kalinić,
Zvonimir Šostar,
Marinko Artuković,
Romana Galić.
 

Radna tijela gradonačelnika