clanak False

Sastanak sa sindikatima u Gradskoj upravi

23.12.2020.
Danas je u zgradi Gradske uprave održan sastanak gradonačelnika Milana Bandića s predstavnicima sindikata zaposlenih u gradskim upravnim tijelima, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, predškolskim ustanovama grada Zagreba te u ustanovama kulture Grada Zagreba, a na temu sklapanja dodatka Kolektivnom ugovoru.

''Potpisali smo danas Aneks Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima  Grada Zagreba, kao i za zaposlene u ustanovama kulture, predškolskim ustanovama te zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Zagreba koji podrazumijeva produženje osnovnih kolektivnih ugovora do 31.12.2021. g.  U istom je sadržano povećanje osnovice za obračun plaća, sukladno odredbi Kolektivnog ugovora, u  iznosu od 1, 3 %. Također su utvrđena i materijalna prava koja su bila na razini iz 2020. godine'', rekla je za predstavnike medija pročelnica Stručne službe gradonačelnika Andrea Šulentić.  

 Vlado Korbar, sindikalni Povjerenik podružnice Gradske uprave GZ u ime 750 članova sindikata naglasio je kako je riječ o relativno dobrom Kolektivom ugovoru koji s jedne strane prati kretanja u gospodarstvu, a  koja su još uvijek na sreću pozitivna, dok s druge strane  jamči sigurnost službenicima i namještenicima da će i sljedeće godine uživati određena prava koja jamče sigurnost. ''Napominjem kako smo i mi sa svoje strane prihvatili realnost i činjenicu slabijeg punjenja proračuna, a s obzirom na potres i pandemiju koronavirusa, te u materijalnim dodatcima nismo sa zahtjevom išli  do mogućih iznosa koji su oslobođeni plaćanja poreza i time izašli ususret poslodavcu.'' 
 

Gradske vijesti - 2020.