clanak False

Obilazak Gradske četvrti Podsused Vrapče

04.12.2020.
U redovitom obilasku gradskih četvrti, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, sa suradnicima, danas je posjetio Gradsku četvrt Podsused - Vrapče.

U MO Gornje Vrapče uspostavljena je ZET linija 151 koja veže Kustošijansku ulicu, Završje i Trdice, a više je o tome rekao predsjednik Vijeća gradske četvrti Podsused – Vrapče Dejan Kljajić. „Uložili smo velike napore kako bi stanovnici Donjeg Vrapča imali redovni javni prijevoz i odgovarajuću prateću infrastrukturu. Nova linija povezuje dvije gradske četvrti, Černomerec i Podsused – Vrapče te predstavlja veliki iskorak za naš mjesni odbor. Ovo je tek prva faza jer su u tijeku i radovi na izgradnji stajališta za povezivanje Donjeg Vrapča s Horvatnicom.“, rekao je predsjednik Kljajić.

U Vrapčanskoj ulici je u tijeku postupak izdavanja građevinske dozvole za izgradnju nove natkrivene tržnice. U sklopu projekta predviđena je izgradnja podzemne garaže, postavljanje sustava za video nadzor, osvjetljenje cjelokupne površine te nova parkirališna mjesta na novoformiranoj građevnoj čestici. Predsjednik VGČ Dejan Kljajić je izjavio da vrijednost investicije iznosi oko 15 milijuna kuna bez PDV-a.

U Mjesnom odboru Gajnice ishođena je lokacijska dozvola za izgradnju podvožnjaka u ulici Medpotoki. Predsjednik VGČ Kljajić je objasnio da je promet uvelike usporen u jutarnjim i popodnevnim satima u ovom području zbog pruge koja dijeli Zagreb, pa tako i Gajnice, na sjever i jug. „Postojeća dva podvožnjaka u ulici Vranice i Škorpikovoj su jedini prijelazi na ovom području tako da će novi podvožnjak puno značiti za ovaj mjesni odbor i za Zagreb“, rekao je.

Zahvatom je predviđeno produženje Ulice Medpotoki te spajanje iste sa Samoborskom cestom denivelacijom ispod željezničke pruge i Aleje grada Bologne, a što predstavlja potez od 500 metara. U zoni zahvata su Ulica Mepotoki do raskrižja s Jovinovačkom ulicom, raskrižje produžene ulice Medpotoki i Samoborske ceste, dio Ulice M. Ghandia, dio ulice Sigetje, dio ulice Gajnice, parkiralište na raskrižju Medpotoki-Sigetje i potok Medpotoki.

„Na južnom dijelu trase, južno od Samoborske ceste, prometnica je predviđena s dva kolnika s obostranim nogostupima, biciklističkim stazama te obostranim zelenim pojasom. U središnjem dijelu trase, u podvožnjaku, prometnica je predviđena s dva kolnika, razdjelnim pojasom te s nogostupima i biciklističkim stazama. Na sjevernom dijelu od budućeg raskrižja sa Spojnom cestom, planirana je trotračna prometnica s obostranim nogostupima te potpornim zidovima“, rekao je pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje Krunoslav Tepeš. Najavio da će, nakon realizacije imovinskih odnosa, Grad pokrenuti aktivnosti na izradi glavnih izvedbenih projekata te u konačnici raspisati natječaj za izvođača radova, a što se očekuje početkom iduće godine.  

Također u Gajnicama, u tijeku su radovi na rekonstrukciji jednodijelne školske sportske dvorane te izgradnji nove trodijelne sportske dvorane kod Osnovne škole Dragutina Domjanića, nakon prošlogodišnje energetske obnove školske zgrade.

Ravnateljica škole Karmen Hlad istaknula je kako će izgradnja nove dvorane znatno poboljšati uvijete OŠ Dragutina Domjanića, koja po broju učenika, njih 1 036, spada među najveće škole, kako u gradu Zagrebu tako i u Republici Hrvatskoj. „Očekujemo jednu veliku dvoranu koja će biti na korist ne samo učenicima naše škole, već i svim građanima u zapadnom dijelu grada“, rekla je ravnateljica. Ukupna vrijednost projekta je oko 41 milijun kuna, a završetak radova je predviđen u rujnu 2021. godine.

U Mjesnom odboru Podsused u tijeku su pripreme za izgradnju vodovoda i odvodnje u naseljima Jarek i Jagodišće. Kako je objasnila pomoćnica direktora Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.  Vesna Arar Mariči, za vodoopskrbnu mrežu u tijeku je izrada projektne dokumentacije, a početkom 2021. se očekuje javni natječaj i početak radova . Radi se o ukupnoj dužini od 4 080 metara izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže navedenog područja te izgradnji precrpnih stanica. Ukupna investicija iznosi oko 10 milijuna kuna.

„Brojku od 0,72% ljudi u Zagrebu koji nemaju vodoopskrbu i 4.7% koji nemaju odvodnju, smanjujemo svaki dan. Kada sam prije 20 godina izabran za gradonačelnika, čak 19% građana nisu imali opskrbu s vodom, a njih 10.5% nije imalo odvodnju. Dakle višestruko smo smanjili ove brojke. U naredne 4 godine ćemo svim Zagrepčanima osigurati pitku vodu i odvodnju“, poručio je gradonačelnik Milan Bandić.

Ponovno je naglasio da su obilasci terena i rješavanje problema na koje se građani Zagreba žale bili i ostali imperativ ove Gradske uprave.


 

Gradske vijesti - 2020.