clanak False

Obilazak Gradske četvrti Sesvete

09.10.2020.
U redovitom obilasku gradskih četvrti, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, sa suradnicima, predstavnicima Zagrebačkog holdinga, mjesnih odbora i Vijeća Gradske četvrti, obišao je GČ Sesvete.

U Mjesnom odboru Centar pri kraju su radovi na energetskoj obnovi objekta Područnog ureda Gradske uprave vrijednosti 5,7 milijuna kuna.  Kako je objasnio gradonačelnik Milan Bandić riječ je o projektu „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (25 objekata - škole i vrtići, domovi za starije i nemoćne, domovi zdravlja, objekti kulturnih centara, zgrade područnih ureda Gradske uprave i dr.) koji se sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Energetskom  obnovom smanjuje se potrošnja, emisija CO₂ i drugih štetnih plinova, racionalno se koristi energijom te produljuje životni vijek zgrada. To osigurava veći komfor za korisnike i manje troškove energenata i održavanja zgrada, a ujedno se pridonosi zaštiti klime i održivom razvoju. Filip Čurko iz Gradskog ureda za energetiku rekao je kako će ovom obnovom zgrada iz energetskog razreda G prijeći na energetski razred A+, a ušteda na energentima bit će čak 90 %.
 
Također, gradski su oci obišli i radove na sanaciji Crkve Svih Svetih gdje su u tijeku konzervatorski radovi te radovi na hidroizolaciji, a za što je osigurano jedan milijun kuna.
„Ova je Crkva glavno obilježje Sesveta, a možda i šire zbog svoje starine i vrijednosti. Prije dvije godine krenuli smo u obnovu i na tome hvala gradonačelniku i Gradu Zagrebu. Plan je bio da završimo ove godine, međutim potres nas je zaustavio jer su nam popucali tornjevi i pali križevi koje smo sada sanirali, a nastavljamo s obnovom tornjeva i mijenjanjem stolarije. Nadam se da ćemo završiti sljedeće godine i da će zasjati kako bi bila na ponos Sesveta i svih žitelja Sesveta“, rekao je predsjednik VGČ Sesvete Stjepan Kezerić.

U Mjesnom odboru Gajišće obišli su tržnicu Sesvete na križanju Bjelovarske i Varaždinske ulice. Trenutno je u tijeku izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole dok se u prosincu očekuje izrada glavnog projekta. „Projekt za tržnicu trebao bi biti gotov za dva tjedna jer su u tijeku još dogovori oko krova. Nakon toga kreće se u rekonstrukciju koja obuhvaća nove plohe, sanitarni čvor i nove kioske. „Očekujemo da bi radovi trebali biti gotovi do proljeća sljedeće godine“, naglasio je Kezerić.

U Mjesnom odboru Sesvetska Sopnica planira se i projektira uređivanje prostora sajmišta  gdje bi se stavila nova asfaltna podloga, instalacije za vodu i kanalizaciju, nove kućice za ugostitelje, sanitarni čvor, pozornica… Sredstva za izradu projektne dokumentacije osiguralo je Vijeće Gradske četvrti preko Plana komunalnih aktivnosti.
„Ovom sajmu gravitira mnoštvo ljudi, sve do Moslavine i Prigorja i došlo je vrijeme da to uredimo kako doliči Sesvetama koje bi, da su grad, bile pete po broju stanovnika u državi“, rekao je gradonačelnik.

Prema riječima pročelnika Zavoda za prostorno uređenje Grada Ivice Rovisa prva faza bit će uređenje komunalne i prometne infrastrukture, a nakon toga izgradnja objekata, proširenje sajma adekvatnog za ovaj prostor i nakon toga povezivanje s centrom Sesveta.

Zadnja lokacija obilaska bila je Župna crkve Blažene Djevice Marije Anđeoske gdje  je Vijeće GČ Sesvete zajedno s Vijećem GČ Donja Dubrava osiguralo sredstva za nabavu i montažu sustava hlađenja u crkvi.

Gradske vijesti - 2020.