clanak False

Uredska oprema i potrepštine

18.05.2009.

 

  Grad Zagreb objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ od 18.05.2009. poziv za nadmetanje za predmet nabave – Nabava razne uredske opreme i potrepština za potrebe Gradske uprave Grada Zagreba pod rednim brojem 121., broj dokumenta N-02-V-125796-150509. Rok za dostavu ponuda je 05.06.2009. godine do 10,00 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje