clanak False

Ispravak - Antibiotici, cjepiva i imunoglobulini, 14 grupa

21.02.2017.
 

Grad Zagreb, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11, 83/13, 143/13, 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 21.02.2017. objavio ispravak Poziva na nadmetanje za predmet nabave: Antibiotici, cjepiva i imunoglobulini, 14 grupa, pod evidencijskim brojem nabave: 010-005-90-2016-EVV, broj dokumenta: 2017/S 014-0003096.

Rok za dostavu ponuda je 08.03.2017. u 10:30 sati.

 

Obavijest o pozivima za nadmetanje