clanak False

Izvanredno održavanje propusta na Branovečkoj cesti kod kućnog broja 101

19.04.2017.
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 17. 06. 2015. objavio poziv za nadmetanje za predmet nabave:„Izvanredno održavanje propusta na Branovečkoj cesti kod kućnog broja 101, pod evidencijskim brojem nabave: 1247-2015-EMV broj dokumenta: 2015/S 002-0023084.

Rok za dostavu ponuda je 07. 07. 2015. u 12:00 sati.

Obavijest o pozivima za nadmetanje