clanak False

Ispravak - Ostali lijekovi, 74 grupe

08.02.2017.
 

Grad Zagreb, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11, 83/13, 143/13, 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 08.02.2017. objavio ispravak Poziva na nadmetanje za predmet nabave: Ostali lijekovi, 74 grupe, pod evidencijskim brojem nabave: 010-005-107-2016-EVV, broj dokumenta: 2017/S 014-0002231.

Rok za dostavu ponuda je 03.03.2017. u 09:00 sati.

 

Obavijest o pozivima za nadmetanje