clanak False

Nabava božićnih drvaca za božićno i novogodišnje uređenje grada Zagreba 2013./2014.

19.04.2017.

 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 08. 04. 2013. objavio poziv za nadmetanje za predmet nabave: Nabava božićnih drvaca za božićno i novogodišnje uređenje grada Zagreba 2013./2014., pod evidencijskim brojem nabave: 1271-2013-EMV, broj dokumenta: 2013/S 002-0032110.

Rok za dostavu ponuda je 30. 04. 2013. u 10:00 sati.

 

 


Obavijest o pozivima za nadmetanje