clanak False

Instalacije jake i slabe struje upravne zgrade br. 5

15.02.2017.
  
ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu  je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11, 83/13, 143/13, 13/14- Odluka USRH) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 15.02.2017. objavio Ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: Instalacije jake i slabe struje upravne zgrade br. 5, evidencijski broj: 2016-3109, broj dokumenta: 2017/S 014-0002747
 
Rok za dostavu ponuda je 27.02.2017. u 10,30 sati.
 
 
 
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje