clanak False

Ispravak - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poslovnog objekta H-12 za lokaciji PJ Jankomir

03.02.2017.
 

Grad Zagreb, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11, 83/13, 143/13, 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 03.02.2017. objavio ispravak Poziva na nadmetanje za predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poslovnog objekta H-12 za lokaciji PJ Jankomir, pod evidencijskim brojem nabave: 2016-2620, broj dokumenta: 2017/S 014-0001911.

Rok za dostavu ponuda je 20.02.2017. u 09:00 sati.

 

Obavijest o pozivima za nadmetanje