clanak False

Nabava kuhinjske opreme u DV Prečko

20.02.2017.
  
ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14-Odluka USRH) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 20.02.2017. objavio Ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: Nabava kuhinjske opreme u DV Prečko, pod evidencijskim brojem: 448-2016-EMV; broj dokumenta: 2017/S 014-0003018
 
Rok za dostavu ponuda je 08.03.2017. u 09,30 sati.
 
 
 
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje