clanak False

Ispravak - Stručni nadzor nad radovima na rekonstrukciji kompleksa KB SV. Duh dogradnjom dnevne bolnice s podzemnom garažom

09.02.2017.
 ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
 
Grad Zagreb je kao središnje tijelo za javnu nabavu, na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 09. 02. 2017. godine poslao na objavu ispravak poziva za nadmetanje za predmet nabave:„Stručni nadzor nad radovima na rekonstrukciji kompleksa KB SV. Duh dogradnjom dnevne bolnice s podzemnom garažom„ pod evidencijskim brojem nabave 2016-3193, broj dokumenta: 2017/S 014-002390
 
Novi rok za dostavu ponuda je 27. 02. 2017. u 9,30 sati.
 
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje