clanak False

ispravak Energetska obnova zgrade DV Prečko, Marijane Radev 1

19.04.2017.
 ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 08. prosinca 2015. objavio ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DV PREČKO, MARIJANE RADEV 1, pod evidencijskim brojem 2477-2015-EMV; broj dokumenta: 2015/S 014-0037778.

Novi rok za dostavu ponuda: 23. prosinca 2015. u 11 sati.
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje