clanak False

Sanacija krovišta na objektu Osnovne škole "Miroslav Krleža", Kaptol 16

19.04.2017.

 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 19. 06. 2013. objavio poziv za nadmetanje za predmet nabave: Sanacija krovišta na objektu Osnovne škole "Miroslav Krleža", Kaptol 16, pod evidencijskim brojem nabave: 1916-2013-EMV, broj dokumenta: 2013/S 002-0055257

Rok za dostavu ponuda je 11. 07. 2013. u 9:00 sati.

 


Obavijest o pozivima za nadmetanje