clanak False

Ispravak - Izgradnja IV. etape Radničke ceste od željezničke pruge do Domovinskog mosta

24.02.2017.
 ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) 24. veljače 2017. u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske i Službeni liste Europske unije poslao na. objavu ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: IZGRADNJA IV. ETAPE RADNIČKE CESTE OD ŽELJEZNIČKE PRUGE DO DOMOVINSKOG MOSTA, pod evidencijskim brojem 3056-2016-EVV; broj dokumenta: 2017/S 014-0003526.
Novi rok za dostavu ponuda: 20. ožujka 2017. u 9 sati.
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje