clanak False

IZGRADNJA PARKIRALIŠTA NA JAKUŠEVEČKOJ CESTI

19.04.2017.

 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 19. 10. 2012. objavio je poziv za nadmetanje za predmet nabave: IZGRADNJA PARKIRALIŠTA NA JAKUŠEVEČKOJ CESTI, pod evidencijskim brojem nabave:2529-2012-EMV,broj dokumenta: 2012/S 002-0071871.

Rok za dostavu ponuda je 09. 11. 2012. u 9:00 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje