clanak False

Ispravak - Vozilo za čišćenje tramvajskih pruga putem financijskog leasinga

14.02.2017.
 ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
 
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 14. 02. 2017. godine poslao na objavu ispravak poziva za nadmetanje za predmet nabave:„Vozilo za čišćenje tramvajskih pruga putem financijskog leasinga„ pod evidencijskim brojem nabave 2016-2589, broj dokumenta: 2017/S 014-002733
 
Novi rok za dostavu ponuda je 06. 03. 2017. u 10,00 sati.
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje