clanak False

Ispravak - Izrada cjelokupne projektne dokumentacije za rekonstrukciju dviju zgrada i izradu novog postava Etnografskog muzeja u Zagrebu (Trg Mažuranića 14 i Kačićeva 9/2)

06.02.2017.
 

Grad Zagreb, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11, 83/13, 143/13, 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 06.02.2017. objavio ispravak Poziva na nadmetanje za predmet nabave: Izrada cjelokupne projektne dokumentacije za rekonstrukciju dviju zgrada i izradu novog postava Etnografskog muzeja u Zagrebu (Trg Mažuranića 14 i Kačićeva 9/2), pod evidencijskim brojem nabave: 009-077-1-2016-EVV, broj dokumenta: 2017/S 014-0002078.

Rok za dostavu ponuda je 21.02.2017. u 10:00 sati.

 

Obavijest o pozivima za nadmetanje