clanak False

Ispravak - Potrošni materijal za imunologiju (5 grupa)

14.02.2017.
  
ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
Grad Zagreb je kao Središnje tijelo za javnu nabavu na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 14. veljače 2017. objavio ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: POTROŠNI MATERIJAL ZA IMUNOLOGIJU                                                                
Grupu 1: Potrošni materijal za alergije
Grupu 2: Potrošni materijal za autoimune testove
Grupu 3: Potrošni materijal za antiserume
Grupu 4: Potrošni materijal za ELISA testove
Grupu 5: Potrošni materijal za radijalnu imunodifuziju i specifične proteine
 
pod evidencijskim brojem 010-005-4-2016-EMV; broj dokumenta: 2017/S 014-0002611.
 
Novi rok za dostavu ponuda: 02. ožujka 2017. u 10 sati.
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje