clanak False

Ispravak - Izgradnja crpne stanice u Ulici Miholići s vodoopskrbnim cjevovodom

 
13.02.2017.
  ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
Grad Zagreb je kao Središnje tijelo za javnu nabavu na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 13. veljače 2017. Objavio ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: IZGRADNJA CRPNE STANICE U ULICI MIHOLIĆI S VODOOPSKRBNIM CJEVOVODOM, pod evidencijskim brojem 2016-1968; broj dokumenta: 2017/S 014-0002489.
Novi rok za dostavu ponuda: 23. veljače 2017. u 12 sati.
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje