clanak False

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

18.05.2009.

 

Grad Zagreb objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ od 15.05.2009. poziv za nadmetanje za predmet nabave – Nabava materijala i dijelova za tekuće i  investicijsko održavanje za potrebe Gradske uprave Grada Zagreba  pod rednim brojem 112., broj dokumenta N-02-V-125225-130509. Rok za dostavu ponuda je 29.06.2009. godine do 10,00 sati


Obavijest o pozivima za nadmetanje