clanak False

Ispravak - Sanacija objekta u dječjem vrtiću Prečko, područni objekt Tijardovićeva

03.02.2017.
 

Grad Zagreb, je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11, 83/13, 143/13, 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 03.02.2017. objavio ispravak Poziva na nadmetanje za predmet nabave: Sanacija objekta u dječjem vrtiću Prečko, područni objekt Tijardovićeva, pod evidencijskim brojem nabave: 411-2016-EMV, broj dokumenta: 2017/S 014-0001905.

Rok za dostavu ponuda je 17.02.2016. u 10:00 sati.

 

Obavijest o pozivima za nadmetanje