clanak False

Sanacija sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi "Ivan Cankar", Ulica Ivana Cankara 10

19.04.2017.

 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 27. 05. 2013. objavio poziv za nadmetanje za predmet nabave: Sanacija sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi "Ivan Cankar", Ulica Ivana Cankara 10, pod evidencijskim brojem nabave:1956-2013-EMV, broj dokumenta: 2013/S 002-0048016

Rok za dostavu ponuda je 17. 06. 2013. u 9:000 sati.

 

 


Obavijest o pozivima za nadmetanje