clanak False

Ispravak - Sanacija i opremanje sportske dvorane OŠ Izidora Kršnjavoga i pratećih prostora na lokaciji Rooseveltov trg 5

13.02.2017.
 ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
 
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 13. 02. 2017. godine poslao na objavu ispravak poziva za nadmetanje za predmet nabave:„Sanacija i opremanje sportske dvorane OŠ Izidora Kršnjavoga i pratećih prostora na lokaciji Rooseveltov trg 5„ pod evidencijskim brojem nabave 1638-2016-EMV, broj dokumenta: 2017/S 014-002492
 
Novi rok za dostavu ponuda je 22. 02. 2017. u 8,30 sati.
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje