clanak False

Zamjenica Dolenec dodijelila Stipendije Grada Zagreba učenicima i studentima s invaliditetom te učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

02.06.2022.
Na svečanosti u palači Dverce, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Danijela Dolenec uručila je ugovore o Stipendiji Grada Zagreba za školsku/akademsku godinu 2021./2022 učenicima i studentima s invaliditetom, te učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

U listopadu 2021., Odlukom Gradske skupštine, izmijenjen je program stipendiranja Grada Zagreba tako da je pojačana socijalna dimenzija programa.“, istaknula je zamjenica Dolenec te dodala kako je cilj aktualne gradske vlasti gradskim programima stipendiranja prije svega proširiti pristup obrazovanju za sve one skupine koje se nalaze pred većim preprekama u izboru i završavanju školskih i studijskih programa.

Zamjenica Dolenec naglasila je kako je od 2007. do danas Grad Zagreb stipendirao 672 učenika i studenta s invaliditetom, za što je do sada izdvojeno više od 20 milijuna kuna. Osim toga, od 2003. do danas ukupno je stipendirano 1812 učenika deficitarnih zanimanja, za što je izdvojeno oko 58 milijuna kuna. „Kao što smo više puta napomenuli, težimo sve dobre programe koje smo naslijedili od prošle uprave zadržati i ojačati, a to vrijedi i za program stipendiranja za učenike i studente s invaliditetom, odnosno za učenike i studente deficitarnih zanimanja.“, rekla je zamjenica Dolenec.

Stipendistima je zamjenica Dolenec čestitala i poželjela da im stipendija bude poticaj za daljnje uspjehe u obrazovanju i radu.

Gradskoj upravi se na dodijeljenim ugovorima o korištenju Stipendije Grada Zagreba, u ime stipendista s invaliditetom, zahvalio učenik Zdravstvenog učilišta Luka Andreić, a u ime stipendista koji se obrazuju za deficitarna zanimanja studentica prve godine studija biologije i kemije Katarina Vilić.

U 2022. ukupno je dodijeljena 271 stipendija Grada Zagreba, za što je Grad osigurao gotovo 11 milijuna kuna – za učenike i studente s invaliditetom, te za one koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Gradske vijesti - 2022.