clanak False

Proračun Zagreba za 2023.: Povećavamo kapitalne investicije zahvaljujući racionalnom upravljanju i podizanju iskorištenosti EU fondova

15.11.2022.
Uprava Grada Zagreba predstavila je danas proračun za 2023. godinu. Nakon stabilizacije financija u 2022. godini, proračun za 2023. usmjeren je ka razvoju, prije svega kroz racionalno upravljanje i podizanje iskorištenosti EU fondova, pri čemu ukupni iznos ostaje u okvirima ovogodišnjeg proračuna. Nadalje, važna značajka ovog proračuna je da zaduživanje u 2023. godini planiramo prepoloviti u odnosu na 2020. godinu.

“Proračun Grada Zagreba za 2023. ostaje u okvirima ovogodišnjega, no mijenja se njegova struktura na način da se smanjuju troškovi, a rastu kapitalna ulaganja, dobrim dijelom zahvaljujući racionalnijem upravljanju i povećanju iskorištenosti EU fondova. Investicije će se iskoristiti za izgradnju društvene infrastrukture i unaprjeđenje usluga za građane. Ključna područja ulaganja odnose se na poslijepotresnu obnovu, škole, vrtiće, zdravstvo, socijalne usluge, prometnu infrastrukturu, zbrinjavanje otpada, kulturu, te sportsku infrastrukturu”, rekao je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević. 

Ukupni proračun za 2023. godinu iznosi 16,6 milijardi kuna (2,2 milijarde eura), u odnosu na 15,8 milijardi kuna u 2022. godini (2,1 milijardi eura). Proračun Grada u užem smislu iznosi stabilnih 11,2 milijarde kuna (11,1 milijardi kuna u 2022.), a do povećanja je došlo na strani 340 korisnika (škole, zdravstvene i kulturne ustanove) koji nisu dio novčanog toka proračuna Grada Zagreba. Planirani rast tog dijela proračuna u 2023. godini s 4,7 na 5,4 milijarde kuna odnosi se najvećim dijelom na porast plaća u javnom sektoru od strane države.

Investicijski zamah u području društvene infrastrukture, uz podizanje iskorištenosti EU fondova

Prema programu kapitalnih ulaganja u društvenu infrastrukturu, u odnosu na 2020., planiramo trostruki rast investicija: s 246 milijuna kuna u 2020. godini na 778 milijuna kuna u 2023. godini. Povećanje apsorpcije EU fondova jedna je od osnovnih poluga razvoja Grada, te u 2023. godini planiramo povući 1,2 milijarde kuna iz EU fondova, u odnosu na 700 milijuna kuna planiranih u 2022. godini.

U obnovu škola u sljedećoj godini planiramo uložiti oko 260 milijuna kuna, a u izgradnju vrtića oko 150 milijuna kuna. Radovi će početi na gradskoj knjižnici Paromlin koja će postati novi društveno-kulturni centar Zagreba. Ovaj zahvat vrijedan 500 milijuna kuna, koji predstavlja prvi korak obnove zone Gredelj, planiramo financirati većim dijelom iz EU sredstava.

U 2023. planirana sredstva za kulturu povećavaju se za 8% i iznosit će preko 600 milijuna kuna, što uključuje ulaganja u objekte, ali i u nove programe kako gradskih ustanova tako i nezavisnih produkcija. Naglasak je i na povećanju socijalnih transfera za 8%.

Početkom 2023. na cestama će prometovati 65 novih vozila ZET-a vrijednih 161 milijun kuna, a u 2023. očekujemo i potpisivanje ugovora za 20 novih tramvaja, vrijednih 300 milijuna kuna, većinom financiranih iz EU sredstava. Planiramo i ugradnju 50 setova podzemnih spremnika, te početak radova na izgradnji kompostane. Postavit ćemo osam sunčanih elektrana na zgradama javne namjene, vrijednih oko 9 milijuna kuna, te pokrenuti nabavu za izvođenje radova na novoj tramvajskoj pruzi po Heinzelovoj ulici, vrijednoj oko 200 milijuna kuna.

Prepolovljeno zaduživanje, nastavak stvaranja suficita, uz smanjenje akumuliranog deficita

Zaduživanje u 2023. planiramo prepoloviti na 600 milijuna kuna u odnosu na 1,3 milijardu kuna u 2020. godini. U isto vrijeme, unatoč inflaciji i nepovoljnim globalnim kretanjima, planiramo ostvariti suficit od 300 milijuna kuna. Na taj način neutraliziramo akumulirani deficit koji nam je ostavila bivša gradska vlast na kraju 2020. godine u iznosu od 1,4 milijarde kuna. 

Povećanje transparentnosti trošenja javnog novca

Do sada je Grad Zagreb objavljivao proračun na 3. razini. Po novom zakonu obaveza je objaviti ga na 2. razini, međutim dobrovoljno idemo dva koraka dalje radi povećanja transparentnosti – prvi put ćemo u skupštinsku proceduru uputili gradski proračun na 4. razini, koja građanima omogućava detaljan uvid u to kako se troše njihova sredstva.
 

Gradske vijesti - 2022.