clanak False

Održana online konferencija Cross Care

01.07.2020.
U utorak 30. lipnja održana je on-line konferencija „Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući“, u sklopu EU projekta Cross Care, a na koju se prijavilo 340 sudionika. Riječ je o projektu dviju država partnera - Hrvatske i Slovenije. Ovim projektom u Gradu Zagrebu obuhvaćeno je približno 400 osoba starije životne dobi kojima je pruženo preko 500 usluga zdravstvene pomoći u njihovim domovima.

„Projektom CrossCare preselili smo usluge koje su do sada bile dostupne samo korisnicima u institucionalnom okolišu i u njihovom domu. Po završetku financiranja aktivnosti iz Proračuna Europske unije uložit ćemo daljnja sredstva iz Proračuna Grada za njihovu održivost“, rekao je domaćin on-line konferencije, predsjednik Znanstvenog odbora i pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč.

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić istaknuo je da je Grad, zahvaljujući ovom projektu,  zaposlio šest radnih terapeuta koji su u periodu od 6 tjedana pružali zdravstvene usluge starijim osobama u njihovim domovima te ih posjećivali do 3 puta tjedno. Unatoč završetku projekta, Grad Zagreb je putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Grada Zagreba osigurao pola milijuna kuna za njihov daljnji rad do kraja ove godine. „Suradnja Slovenije i Hrvatske u ovom projektu može poslužiti kao stručni temelj svima koji sudjeluju u zaštiti zdravlja starijih osoba na bilo koji način“, istaknuo je gradonačelnik.

Na završnoj on-line konferenciji predstavljena je i publikacija „Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući“ u kojoj su prikazane različite prakse i razmjena iskustava o uslugama fizioterapije i radne terapije.
 
„U publikaciji se nalazi veliki broj zanimljivih stručnih rezultata, praksi te radnih iskustava svih projektnih partnera koji su djelovali u različitim državama i različitim zdravstvenim te socijalnim sustavima. Prvenstveno, važan je zajednički zaključak ove publikacije, ali i Završne međunarodne konferencije, da u radu sa starijim osobama moramo nastaviti s uvođenjem novih usluga te se prilagoditi njihovim individualnim potrebama. Razdoblje čekanja za smještaj u institucije socijalne skrbi stalno se povećava, ali povećavaju se i želje ljudi da ostanu u svom okruženju u kojem svakodnevno borave“, istaknula je Mirela Šentija Knežević, predsjednica Organizacijskog odbora i voditeljica projektnog tima CrossCare projekta za Grad Zagreb.
 
„Prema zadnjem popisu stanovništva u Republici Hrvatskoj je oko 760 000 stanovnika starije životne dobi, iznad 65 godina, što čini 18%  ukupne populacije. Kroz aktivnosti projekta unaprijeđena je izvaninstitucionalna skrb za starije i intersektorska suradnja zdravstvene i socijalne skrbi te je stvorena osnova za daljnji razvoj i iznalaženje dugoročnih rješenja na području skrbi za starije osobe“, rekao je državni tajnik Ministarstva zdravstva Željko Plazonić.
Nakon on-line konferencije, održan je Okrugli stol „Kako implementirati model integriranog pristupa skrbi za starije osobe u kući u okviru zdravstvenog i socijalnog sustava“, pod vodstvom prof. Branka Kolarića, voditelja Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba. Na Okruglom stolu su sudjelovali Sanja Predavec iz Ministarstva zdravstva, Marija Lovreković iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Maja Vajagić iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Danijela Štimac Grbić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Marija Tomšić sa Zdravstvenog fakulteta u Ljubljani, Ljiljana Batič, direktorica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana te Mirela Šentija Knežević predsjednica Organizacijskog odbora i voditeljica projektnog tima CrossCare projekta za Grad Zagreb.
 
„Ovaj model dobre prakse pokazao je da ovakva sadržajno cjelovita prekogranična struktura, utemeljena na jednakoj metodologiji, treba biti sustavna na nacionalnoj razini u obje države, a kroz projekt CrossCare ojačala je koheziju slovensko-hrvatskog prekograničnog i pograničnog područja“, rekla je direktorica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, Liljana Batič, što je ujedno i jedan od zaključaka Završne konferencije.
 
Stručnjaci su složni oko toga da je potrebno napraviti sustavnu analizu potreba i u ostalim županijama u RH (analizu potreba starijih osoba, te analizu ljudskih i financijskih resursa) te pokrenuti bottom - up pristup na razini lokalne zajednice. Također smatraju da je potrebno uvesti evidence - based pristup i lepezu usluga koje korisnici ostvaruju kroz učinkovite intervencije kao što je ovaj Projekt. Osim toga smatraju važnim unapređenje dostupnosti digitalne tehnologije za starije osobe. U centru zdravstvene i socijalne politike na prvom mjestu treba biti zadovoljenje potreba starijih osoba, zaključuju stručnjaci.
 
Glavni organizator konferencije je Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, u suorganizaciji s Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za
zaštitu zdravlja starijih osoba- Službom za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Gradske vijesti - 2020.