clanak False

Propisi

29.04.2020.
POLJOPRIVREDA

1. Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18, 42/20 i 52/21)

2. Program održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba za razdoblje 2016.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 3/16 i 4/21)

3. Odluka o proglašenju Grada Zagreba područjem slobodnim od genetski modificiranih organizama (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 17/10)

4. Zaključak o provođenju projekta "Gradski vrtovi" (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 9/13 i 25/13)

5. Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 7/21)

6. Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za preradu i trženje u poljoprivredi (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 8/18, 14/20 i 16/20)
 
7. Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za promociju poljoprivrednih proizvoda (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 14/18, 12/19)

URBANA PREHRANA

1. Pravilnik o dodjeli oznake "Plavi ceker"  (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 21/19, 11/20 i 21/20)

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

1. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 115/18 i 98/19)

2. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 9/19 i 28/20)

3. Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći poljoprivrednih redara (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 15/19)

ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO

1. Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine br. 102/17 i 32/19)

2. Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21)

3. Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava ustanove Zoološki vrt grada Zagreba s trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 14/0722/09)

4. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 28/18)

5. Naredba o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 16/19, 27/19 i 16/20)

6. Pravilnik o načinu, izgledu i uvjetima postavljanja hranilišta za mačke (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 3/19 i 5/19)

ŠUMARSTVO

1. Zakon o šumama (Narodne novine br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20)

2. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (Narodne novine br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14, 32/19 i 98/19)

3. Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca (Narodne novine br. 17/20)

LOVSTVO

1. Zakon o lovstvu (Narodne novine br. 99/18, 32/19 i 32/20)

2. Odluka o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 11/18)