clanak False

Propisi

09.11.2023.
Poljoprivreda

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o poljoprivredi (Narodne novine  118/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

Gradski propisi
Program održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba za razdoblje 2016.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16, produženje trajanja - 4/21 i 29/21)
Odluka o proglašenju Grada Zagreba područjem slobodnim od genetski modificiranih organizama (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10)
Pravilnik o dodjeli oznake "Plavi ceker" (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/19, 11/20 i 21/20)
Zaključak o provođenju projekta "Gradski vrtovi" (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/13 ,  25/13, 26/21)
 
 

Poljoprivredno zemljište

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18 i 98/19)

Gradski propisi
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Zagreba  9/19 i 28/20)
Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba za 2022. (31/21)
Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći poljoprivrednih redara (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/19 i 15/20)
 
 
 
Zaštita životinja i veterinarstvo

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17 i 32/19)
Zakon o veterinarstvu (Narodne novine 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21)

Gradski propisi
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba  28/18)
Pravilnik o načinu, izgledu i uvjetima postavljanja hranilišta za mačke (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/19 i 5/19)
Naredba o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/19, 27/19, 16/20, 21/20)


 
Šumarstvo

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o šumama (Narodne novine 68/18, 115/18, 98/19, 32/20145/20, 101/23)
Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (Narodne novine 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/1998/19)
Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca (Narodne novine 17/20)Lovstvo

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o lovstvu (Narodne novine 99/18, 32/1932/20)

Gradski propisi
Odluka o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22)
Mjere za sprječavanje šteta od divljači na području Grada Zagreba za lovnu godinu 2023./2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/23)Udruge

Zakoni i podzakonski akti
- Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)

Gradski propisi
- Program financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22)