clanak False

Propisi

29.04.2020.

POLJOPRIVREDA

1. Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18 i 42/20)

2. Program održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba za razdoblje 2016.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 3/16)

3. Odluka o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 18/19)

4. Odluka o proglašenju Grada Zagreba područjem slobodnim od genetski modificiranih organizama (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 17/10)

5. Zaključak o provođenju projekta "Gradski vrtovi" (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 9/13 i 25/13)

6. Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 8/16 i 2/17)

7. Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za preradu i trženje u poljoprivredi (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 8/18)
 
8. Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za promociju poljoprivrednih proizvoda (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 14/18, 12/19)

9. Pravilnik o dodjeli oznake "Plavi ceker"  (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 21/19, 11/20 i 21/20)

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

1. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 115/18 i 98/19)

2. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 9/19)

3. Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći poljoprivrednih redara (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 15/19)

ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO

1. Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine br. 102/17 i 32/19)

2. Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13 i 115/18)

3. Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava ustanove Zoološki vrt grada Zagreba s trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 14/0722/09)

4. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 28/18)

5. Naredba o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 16/19)

6. Pravilnik o načinu, izgledu i uvjetima postavljanja hranilišta za mačke (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 3/19 i 5/19)


ŠUMARSTVO

1. Zakon o šumama (Narodne novine br. 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20)

2. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (Narodne novine br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14, 32/19 i 98/19)

3. Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca (Narodne novine br. 17/20)

LOVSTVO

1. Zakon o lovstvu (Narodne novine br. 99/18, 32/19 i 32/20)

2. Odluka o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 11/18)