clanak False

Održana 14. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba

06.07.2022.
Na danas održanoj 14. sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba bilo je riječi o Prijedlogu nove Odluke o socijalnoj skrbi, kojom se, uz već postojeće, uvode i tri nove novčane naknade: (1) novčana naknada korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, (2) novčana naknada korisnicima prava na doplatak za djecu i (3) naknada za troškove stanovanja korisnicima prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

Osim toga, Odlukom se proširuje krug osoba koje imaju prvo na prehranu u pučkoj kuhinji na korisnike novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, te se povećava novčana naknada za korisnike osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu za korisnike doplatka za pomoć i njegu.

Gradske vijesti