clanak False

Obavijest o rasporedu premještaja učenika Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskoga u šk.g. 2020./2021.

14.07.2020.
Učenici Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskoga, objekta na kojemu su u tijeku radovi rekonstrukcije i nadogradnje, u školskoj godini 2020./2021. nastavu će pohađati u osnovnim školama koje nastavu organiziraju u jednoj smjeni. Škole koje će primiti učenike iz Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskoga sljedeće školske godine svoj će odgojno-obrazovni rad organizirati u dvije smjene.
 
Sukladno strateškim ciljevima Grada Zagreba usmjerenima na razvoj kvalitetnog, dostupnog, učinkovitog i sveobuhvatnog sustava odgoja i obrazovanja zajamčenog Ustavom Republike Hrvatske, pri izradi plana premještaja u obzir su uzete prostorne mogućnosti svih škola te potrebe i prava učenika na obrazovanje pod jednakim uvjetima, što podrazumijeva i organiziranje programa produženog boravka u spomenutim školama. Naglašavamo da su planovi preseljenja i organizacije odgojno-obrazovanog rada od sljedeće školske godine izrađeni u suradnji s ravnateljima svih ustanova.
 
Raspored preseljenja iskazan je u tablici:

                             
Škola Završetak sanacije: Preseljenje u: Raspored u šk. g. 2020./2021. Školski prijevoz:
OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga 1.9.2021. OŠ Gračani 1.a, 1.b
(oba organiziraju produženi boravak)
2.a, 2.b (1 skupina produženog boravka)
 
 
DA
OŠ Šestine 3.a, 3.b
(oba organiziraju produženi boravak)
4.a, 4.b
 
DA
 
OŠ Lovre pl. Matačića 5.a, 5.b
6.a, 6.b
7.a, 7.b
8.a, 8.b
 
DA

Gradske vijesti - 2020.