clanak False

Isplata novčane pomoći umirovljenicima

16.08.2022.
Pomoć umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec kolovoz 2022. isplaćivat će se putem tekućih računa i putem Hrvatske pošte.
 
Korisnicima koji imaju otvorene tekuće račune novčana pomoć isplatiti će se danas 16.08.2022.
Korisnicima koji novčanu pomoć primaju putem Hrvatske pošte isplaćivat će se od četvrtka 18.08.2022.
Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima deset dana od početka isplate.
 
Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22), pravo na novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske koji prije podnošenja zahtjeva na priznavanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima prebivaju na području Grada Zagreba najmanje 5 godina neprekidno, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.700,00 kn mjesečno.
 
Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:

I. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kn mjesečno.
II. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 900,01 kn do 1.200,00 kn mjesečno.
III. skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 1.200,01 kn do 1.700,00 kn mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn pomoći, mjesečno, umirovljenici II. skupine na 300,00 kn pomoći mjesečno, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn pomoći mjesečno.
Nakon toga roka nema retrogradne isplate pomoći za navedeni mjesec.

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, na adresi Nova cesta 1.
 

Gradske vijesti