clanak False

Usvojena Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. godine

25.03.2021.
Na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 16. ožujka 2021. godine usvojena je Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021.-2025. godine. Time je Grad Zagreb postao prvi grad u Republici Hrvatskoj koji je osmislio i usvojio strateški dokument koji je isključivo posvećen prevenciji siromaštva i socijalne isključenosti. Zbog specifičnog trenutka u kojem svi živimo, u svakodnevnici koja je obilježena pandemijom i potresima koji su pogodili naš grad te novonastalih okolnosti koje ostavljaju socijalne, zdravstvene i ekonomske posljedice, Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021.-2025. godine odgovor je gradske uprave u svrhu što boljeg usmjeravanja budućeg djelovanja te suočavanja s predstojećim izazovima. Ova je situacija dodatno opteretila osobe u najvećem riziku od siromaštva kao što su osobe starije životne dobi, obitelji s više djece -  posebice jednoroditeljske, žene, socijalno najugroženije osobe, osobe s invaliditetom, beskućnike…te je strategija posvećena upravo njima.

Cilj Strategije je prevencija i smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti na području Grada Zagreba te ima 4 podcilja pod kojima je 30 mjera i aktivnosti.

1. Razvijati dinamični model socijalnih prava koja će biti ciljana, obuhvatna, adekvatna te nadopunjavajuća u cilju zadovoljenja egzistencijalnih potreba građana Grada Zagreba i uključivanja u zajednicu            
2. Osigurati kvalitetu, dostupnost i raznovrsnost socijalnih usluga te socijalnim ulaganjem omogućiti punu participaciju građana Grada Zagreba u društvu
3. Sustavnim i sveobuhvatnim istraživanjima o kvaliteti života, dobrobiti i socioekonomskom statusu osoba koje su u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti u Gradu Zagrebu za stvaranje uvida u potrebe građana
4. Unapređenje suradnje ključnih dionika u procesu unapređenja modela socijalne zaštite i senzibilizacija javnosti za problematiku siromaštva i socijalne isključenosti
 
Cjelokupni dokument možete pronaći na sljedećoj poveznici:
http://web.zagreb.hr/Sjednice/2017/sjednice_skupstine_2017.nsf/0/C12581370033D600C1258680004E6002/$FILE/04%20Strategija.pdf

Aktualnosti / događanja