clanak False

Održan okrugli stol „Mentalno zdravlje djece i mladih“

06.11.2023.
Okrugli stol „Mentalno zdravlje djece i mladih“ održan je 26. listopada 2023. u Zagrebu, u organizaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i Udruženja „Djeca prva“, koji u partnerstvu s Društvom za psihološku pomoć i Centrom za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ provode projekt Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednicifinanciran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Skup je okupio stručnjakinje i stručnjake iz područja socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva koji djeluju kroz institucije ili organizacije civilnog društva s ciljem razmjene iskustava i predstavljanja pozitivnih praksi kojima se pruža podrška djeci i mladima u svrhu brige za mentalno zdravlje.

Na početku skupa sudionike je u ime gradonačelnika i Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom pozdravila mr.sc. Iva Prpić, voditeljica Odjela za podršku djeci i obiteljima i zahvalila svim prisutnim stručnjakinjama i stručnjacima koji u svakodnevnom radu brinu o mentalnom zdravlju djece i mladih.

Nakon toga, izv. prof. dr. sc. Miranda Novak s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, predstavila je rezultate istraživanja provedenog u okviru projekta P.R.O.T.E.C.T., a vezano za mentalno zdravlje adolescenata: pojavnosti simptoma depresivnosti, anksioznosti, stresa, samoranjavanja, suicidalnosti, poremećaja hranjenja, korištenje sredstava ovisnosti, nasilničkih ponašanja te zaštitne uloge obitelji i škole u očuvanju mentalnog zdravlja.

 Izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović s Pravnog fakulteta, Studijskog centra socijalnog rada, predstavila je nalaze kvalitativnog istraživanja „Što (mi) se to događa?: Doživljaj poteškoća mentalnog zdravlja iz perspektive mladih“, koje je provedeno s ciljem stjecanja uvida u mišljenja mladih o traženju pomoći i podrške mentalnom zdravlju mladih.

Dr. sc. Ljiljana Muslić, klinička psihologinja, voditeljica Odjela za promicanje mentalnog zdravlja u Službi za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, predstavila je edukativni program PoMoZi Da - prvi standardizirani program mentalno zdravstvenog opismenjavanja za odgojno-obrazovne djelatnike u RH koji se provodi s ciljem razvijanja znanja, vještina i stavova koji pomažu učiteljima i nastavnicima da prepoznaju poteškoće mentalnog zdravlja, pruže prvu psihološku pomoć i usmjere učenike i njihove roditelje u adekvatno traženje pomoći.

Obzirom na zabrinjavajući porast pojavnosti poteškoća vezanih za mentalno zdravlje odnosno pojavnosti problema u ponašanju kod djece i mladih sudionice i sudionici okruglog stola u zajedničkoj završnoj raspravi razmijenili su iskustva, ali i adresirali izazove s kojima se susreću u svakodnevnom radu s djecom i mladima koji pokazuju poteškoće u području mentalnog zdravlja te ukazali na mogućnosti unapređenja, posebno u školskom okruženju.

Aktualnosti / događanja