clanak False

Okruglim stolom na temu kriminalizacije i sankcioniranja siromaštva u Hrvatskoj obilježen Svjetski dan socijalne pravde

20.02.2023.
Na Svjetski dan socijalne pravde, koji se obilježava 20. veljače, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba Lora Vidović, sudjelovala je u stručnoj raspravi na temu kriminalizacije i sankcioniranja siromaštva u Hrvatskoj. Cilj rasprave, koju je inicirao Centar za mirovne studije, jest započeti proces artikulacije rješenja kako bi socijalna pravda postala realnost za sve, a naročito za najmarginaliziranije društvene skupine.
 
„Naša današnja rasprava samo potvrđuje kako temi kriminalizacije i sankcioniranja siromaštva moramo pristupiti kroz suradnju organizacija civilnog društva, institucija i akademske zajednice, a sve kako bismo imali jak zagovarački alat u odnosu na javne politike, ali i kako bi se jasnije prepoznalo da je riječ o suštinskom pitanju vladavine prava i jednakosti pred zakonom.“, kazala je pročelnica Vidović, podsjećajući kako je Grad Zagreb, kroz brojne nadstandarde u sferi socijalne politike i socijalne zaštite, razvio niz kvalitetnih programa i izdvojio značajna sredstva za njihovu provedbu. „Strateškim pristupom kroz usvojene dokumente i mjerama i ciljevima koji iz njih proizlaze, nastojimo se što kvalitetnije nositi s problemom sveprisutnijeg siromaštva i osnaživati veću socijalnu uključenost. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, kojom je obuhvaćeno 150 – 200 tisuća naših sugrađana, i kroz koju se izdvaja  26 milijuna Eura proračunskih sredstava, na sljedećoj sjednici Gradske skupštine doživjet će izmjene kojima će se dodatno povećava njen obuhvat na najsiromašnije umirovljenike i građane koji žive u energetskom siromaštvu.“, zaključila je pročelnica Vidović.
 
U radu okruglog stola sudjelovali su, pored pročelnice Vidović, i Tena Šimonović Einwalter, pučka pravobraniteljica, izv. prof. dr. sc. Ana Opačić Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Ivana Radačić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske, Siniša-Senad Musić, podpredsjednik Romske organizacije mladih Hrvatske i Zvonko Mlinar, izvršni predsjednik Hrvatske mreže za beskućnike. 
 
Raspravljalo se o tome kako sankcioniranje prosjačenja ili odavanja skitnji gledamo u kontekstu ljudskih prava kao i o ulozi socijalne države, ali i koju ulogu imaju socijalne usluge u prevenciji i suzbijanju oblika siromaštva koji ljude nerijetko tjeraju u polje kriminala i prekršaja. O temi se raspravljalo posebice s aspekta starijih osoba, odnosno umirovljenika, ali i beskućnika i pripadnika romske nacionalne manjine.
 
Sudionici sastanka zaključili su kako je današnjom raspravom otvoren prostor za razmjenu znanja i iskustva na  početku procesa koji bi u konačnici trebao formulirati proaktivne i konstruktivne prijedloge za unaprjeđenje politika i zakonodavstva koje omogućuju dostojan život u starosti, jednakost svih, socijalnu zaštitu i prava na obrazovanje i stanovanje.

Aktualnosti / događanja