clanak False

Održan okrugli stol "Činimo li dovoljno za djecu i mlade s problemima u ponašanju?"

06.02.2023.
Povećanje dostupnosti socijalnih i zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici, nastavak zagovaranja, prema donositeljima odluka na nacionalnoj razini, uvođenja sustavnih promjena u pružanju podrške djeci i mladima koji iskazuju probleme u ponašanju, osiguranje većeg broja stručnih suradnika u školama uz dodatnu edukaciju učitelja i nastavnika kako bi bolje razumjeli nastanak problema u ponašanju te znali prepoznati i pružiti odgovarajuću podršku djeci i mladima, nastavak pristupa koji se temelji na multidisciplinarnosti i suradnji različitih sustava, koji u rad uključuje cijelu obitelj, a pozitivnu promjenu zasniva na jačanju zaštitnih čimbenika te izgradnji pozitivnih i sigurnih odnosa djece i odraslih, uz informiranje i senzibiliziranje javnosti o rizičnim čimbenicima za razvoj problema u ponašanju, potrebama djece i mladih i važnosti pružanja podrške u cilju postizanja pozitivnih promjena za djecu, mlade, obitelj i cijelu zajednicu zaključci su okruglog stola u čijem su radu sudjelovali brojni stručnjaci; predstavnici sustava socijalne skrbi, odgojno-obrazovnog sustava, zdravstva, pravosuđa, policije i udruga.
 
U ime pročelnice mr.sc. Lore Vidović sudionike skupa je uvodno pozdravila predstavnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, mr.sc. Iva Prpić, voditeljica Odjela za podršku djeci i obiteljima naglasivši pritom važnost razmjene iskustava i primjera dobre prakse pružanja podrške djeci i mladima s problemima u ponašanju kao i adresiranja područja u kojima su nužna poboljšanja. Panelistice  okruglog stola: dr.sc. Mirela Šentija Knežević, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, dr.sc. Lana Petö Kujundžić, sutkinja, predstavnica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade, Vanda Bazmenjak, diplomirana defektologinja iz Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, Jelena Petković, diplomirana socijalna pedagoginja iz Osnovne škole „Lovro pl. Matačić“ i Martina Šušnjara, magistra socijalnog rada, stručna suradnica Centra za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“, čiju raspravu je moderirala Natalija Stanković, profesorica psihologije, izvršna direktorica udruge „Djeca prva“ složile su se kako je, s obzirom na zabrinjavajući porast pojavnosti poteškoća vezanih za mentalno zdravlje odnosno pojavnosti problema u ponašanju kod djece i mladih, iznimno važno rano prepoznati dijete koje iskazuje probleme u ponašanju ili kod kojeg postoji rizik od pojave problema u ponašanju te njemu kao i članovima njegove obitelji pružiti odgovarajuću i pravovremenu pomoć.
 
Okrugli stol „Činimo li dovoljno za djecu i mlade s problemima u ponašanju?“ održan je 27. siječnja 2023. u Zagrebu, u organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i udruge „Djeca prva“, koji u partnerstvu s Društvom za psihološku pomoć i Centrom za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ provode projekt „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“, financiran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Aktualnosti / događanja