clanak False

Sastanak partnera u projektu UNITES 23.-25. svibnja 2023. u Bruxellesu

13.06.2023.

                  


U Bruxellesu je održan trodnevni sastanak partnera u projektu UNITES, na kojem su sudjelovali predstavnici Grada Zagreba. Voditelj ovog projekta je mreža gradova EUROCITIES, a partneri su organizacija MigrationWork, organizacija UNITEE (New European Business Confederation), organizacija NWC (New Women Connectors) te 8 europskih gradova: Atena, Bologna, Dusseldorf, Grenoble, Prag, Oulu, Zagreb i Zaragoza. Projekt se financira iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF). 
 
Ciljevi projekta su omogućavanje uključivanja raznih dionika, građana/ki te migranata u kreiranje lokalnih integracijskih strategija kao i podizanje svijesti o dobrobiti integracije za cijelu zajednicu.
 
Na sastanku su dogovarane buduće aktivnosti u projektu. Dvije mjere iz nedavno donesenog Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu bit će financirane iz projekta UNITES.

Aktivnosti