clanak False

Predstavljene aktivnosti EU projekta „CONNECTION“

07.10.2021.
Dana 05. listopada. 2021. u dvorani Vijenac, Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, Kaptol 29a, Zagreb održano je predstavljanje projekta „Connection“ kao i mjera i aktivnosti iz nacrta Akcijskog plana Grada Zagreba za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2021. do 2022. godine, a koje će se financirati iz EU sredstava u okviru projekta „Connection“.
Glavni cilj projekta je osposobiti djelatnike gradske uprave za izradu akcijskog plana za bržu i kvalitetniju socijalnu integraciju migranata koji žive na području Grada Zagreba oslanjajući se na metodologiju učenja i vršnjačkog učenja kroz stjecanje znanja i iskustva kao i korištenje tehničke pomoći gradovima sa manje iskustva u radu i integraciji imigranata.
Nositelj projekta je transnacionalna mreža EUROCITIES, čiji je aktivni član i Grad Zagreb, a koji je kao takav i partner na projektu.

Financirano iz Fonda za azil, migracije i integraciju (Asylum, Migration and Integration Fund)


Aktivnosti