clanak False

Održana konferencija u sklopu projekta „Razmišljanje o integracijskom procesu kao dvosmjernoj inkluziji“ (2incING)

20.11.2023.

konferencija u sklopu projekta „Razmišljanje o integracijskom procesu kao dvosmjernoj inkluziji“ (2incING)

Od 15. do 17. studenog održana je u Bruxellesu konferencija u sklopu projekta „Razmišljanje o integracijskom procesu kao dvosmjernoj inkluziji“ (2incING) koju je organizirao ECRE (European Council on Refugees and Exiles). 
 
Na poziv ECRE-a i Centra za mirovne studije, organizacije civilnog društva iz Zagreba, gđa Jana Radić sudjelovala je u panel raspravi na temu „Meaningful participation of refugees in decision-making processes“ čime je predstavila primjer dobre prakse Grada Zagreba o uključivanju osoba kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita i stranih radnika/radnica u rad radnog tijela gradonačelnika nadležnog za davanje prijedloga i iznalaženje rješenja vezana uz integracijska pitanja.

Aktivnosti