clanak False

Besplatne radionice za stručne suradnice i stručne suradnike zagrebačkih vrtića: Inkluzija djece migrantskog porijekla u predškolske ustanove Grada Zagreba

18.12.2023.
Gradski ured za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba i Mliječni Zub organizirali su besplatne interaktivne radionice za djelatnice i djelatnike stručnih službi gradskih vrtića na temu inkluzije djece migrantskog porijekla u predškolske ustanove Grada Zagreba. Radionice su održane u dva termina, 14. i 15. prosinca 2023. u prostorima Tribine Grada Zagreba.
Sudjelovali su stručne suradnice i stručni suradnici gradskih dječjih vrtića - pedagozi, psiholozi, logopedi i ostali – koji će novostečena znanja i iskustva prenositi odgojiteljicama i odgojiteljima  u svojim odgojno-obrazovnim ustanovama.
Na koji način stvoriti unutar vrtića inkluzivno okruženje, koje kompetencije odgojiteljice i odgojitelji  pri tome trebaju imati, što je interkulturalna osjetljivost i kako je potaknuti u odgojnim skupinama – samo je dio sadržaja radionice koje su provele voditeljice iz Dječjeg vrtića Zrno – pedagoginja savjetnica gđa Vesna Kašuba i psihologinja gđa Božana Strinić.
 
Mjere integracije u odgojno-obrazovni sustav Grada Zagreba
Kako se posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj i Zagrebu susrećemo sa sve većim brojem stranih državljanki i državljana koji u našu zemlju doseljavaju kako iz socio-ekonomskih razloga, tako i iz krajeva zahvaćenim ratnim zbivanjima, Grad Zagreb nastoji pružiti jednake mogućnosti uključivanja u sustav odgoja i obrazovanja za svu djecu, a ove radionice su jedna od integracijskih mjera.
Sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15, 127/17 i 33/23), u Republici Hrvatskoj reguliran status imaju tražitelji i tražiteljice međunarodne zaštite, osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita i osobe pod privremenom zaštitom (raseljene osobe iz Ukrajine) čija su djeca uključena u odgojno-obrazovni sustav u Zagrebu.
Grad Zagreb je u svibnju 2023. donio Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu, u kojem definira ciljeve i aktivnosti za integraciju stranaca u lokalnu sredinu.
Vezano za predškolski odgoj i obrazovanje Gradska skupština Grada Zagreba, na 22. sjednici, 27. travnja 2023., donijela je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb prema kojoj u čl. 4. Djeca strani državljani pod međunarodnom ili privremenom zaštitom koja imaju prebivalište/boravište na području Grada Zagreba zajedno s oba roditelja/skrbnika, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ako se radi o jednoroditeljskoj obitelji, imaju jednaku prednost pri upisu kao i djeca koja zajedno s oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području grada Zagreba.
Djeca tražitelji međunarodne zaštite u dječje vrtiće primaju se po posebnoj proceduri s obzirom na dokumentaciju koju moraju imati i individualiziran program koji je specifičan s obzirom na potrebe djeteta i roditelja. Najveći izazov je govorna barijera, i to kod zadovoljavanja osnovnih potreba kao što je prehrana, odmor, zadovoljavanja osjećaja sigurnosti kod djeteta.

Aktivnosti