clanak False

Partnerski sastanak - Velleurbanne

09.11.2023.

Partnerski sastanak Velleurbanne

Grad Zagreb je jedan od gradova partnera u projektu „CITIES4REFUGEES” čiji je cilj poboljšanje kapaciteta za integraciju migranata i izbjeglica u  gradovima EU kroz dijalog, upoznavanje primjera dobre prakse i razmjenu iskustava gradova i  organizacija civilnog društva u području migracija i integracije, a u svrhu aktivnog uključivanja migranata i izbjeglica u svakodnevni život europskih gradova. 
7. studenog 2023. održan je partnerski sastanak i posjet organizacijama civilnog društva kojima je integracija stranaca temeljna aktivnost i razgled dostupnih servisa koje grad Villeurbanne nudi strancima.
8. studenog 2023. organizirana je konferencije u sklopu koje je potpisana Zajednička izjava o humanitarnoj politici azila, u čijoj je izradi sudjelovao Grad Zagreb zajedno s Münchenom i Berlinom. Predstavnici/predstavnice gradova i organizacija postpisali su Zajedničku izjavu koja je radi mjesta potpisivanja dobila naziv Deklaracija iz Villeurbanea. U ime gradonačelnika Grada Zagreba potpisao ju je g. Gordan Bosanac, predsjednik Gradske koordinacije za ljudska prava.

Aktivnosti