clanak False

Prvi sastanak u projektu Cities4Refugees

02.05.2023.
U Tribini grada Zagreba, 20. i 21. travnja održan je prvi sastanak partnera u projektu Cities4Refugees u kojem je Grad Zagreb jedan od gradova partnera. Projekt Cities4Refugees financiran je iz Programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV) i glavni mu je cilj poboljšanje kapaciteta za integraciju migranata i izbjeglica u gradovima EU kroz dijalog, upoznavanje primjera dobre prakse i razmjenu iskustava gradova i općina te organizacija civilnog društva u području migracija i integracije, a u svrhu aktivnog uključivanja migranata i izbjeglica u svakodnevni život europskih gradova.
Na sastanku su sudjelovali predstavnici/e Berlina, Barcelone, Münchena, Palerma i Villeurbannea te Zagreba, kao i predstavnici/e Međunarodnog saveza sigurnih luka (International Alliance of Safe Harbours) te organizacije BBAG e.v. iz Potsdama. Prvog dana, sastanak je bio otvoren za javnost te su osim organizacija i gradova sudjelovali i predstavnici/e inicijativa Zagreb grad-utočište i Rijeka grad – utočište te Centar za mirovne studije koji je predstavio svoj rad u području borbe protiv rasizma i ksenofobije. Tom su prilikom prisustvovali i predstavinici/e organizacija i institucija koje se bave pitanjima migracija i integracije u Zagrebu. Drugog dana, partneri u projektu razmjenjivali su primjere dobre prakse i planirali aktivnosti u nastavku Projekta.    

Aktivnosti