clanak False

Od 19. svibnja isplata novčane pomoći umirovljenicima

 

19. svibnja započinje isplata pomoći umirovljenicima za mjesec svibanj 2010. koju daje Grad Zagreb.

18.05.2010.

Pomoć umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec svibanj 2010., isplaćivat će se putem Hrvatske pošte od srijede, 19. svibnja 2010.

Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima do ponedjeljka, 31. svibnja 2010.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 07/08, 09/09, 17/09 i 22/09), pravo na novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu, kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.500,00 kn mjesečno. 

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:

I. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kuna mjesečno;
II. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 900,01 do 1.200,00 kuna mjesečno;
III. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 1.200,01 do 1.500,00 kuna mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn, II. skupine na 300,00 kn, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn pomoći mjesečno.

Nakon toga nema retrogradne isplate pomoći za navedeni mjesec.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, na adresi Nova cesta 1.


Gradske vijesti - 2010.