clanak False

Okrugli stol „Asistenti u radu - mogućnosti i perspektive“

25.11.2022.

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom  u suradnji sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) organizirao je 24. studenoga 2022., okrugli stol na temu radne asistencije za osobe s invaliditetom.

Tema asistenata u radu koji pomažu osobama s invaliditetom da budu efikasniji u obavljanju svojeg posla, izazvala je veliki interes čemu svjedoči broj od oko 100 sudionika iz raznih područja rada – pripadnika organizacija civilnog društva, zaposlenika gradske uprave, osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba, zdravstvenih ustanova te ustanova socijalne skrbi koje brinu o osobama s invaliditetom s područja Grada Zagreba.

Okrugli stol otvorila je dr. sc. Marinka Bakula – Anđelić, pomoćnica pročelnice za zaštitu osoba s invaliditetom Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, te zahvalila svim prisutnima na velikom odazivu za ovu važnu temu. Također je prisutne pozdravila i Jasenka Sučec, pomoćnica ravnateljice za profesionalnu rehabilitaciju iz ZOSI-a koja je najavila projekt kojeg ZOSI provodi, a vezan uz edukaciju i zapošljavanje 20 radnih asistenata za osobe s invaliditetom.

Uvodno izlaganje imala je Marija Mustač, voditeljica Odjela za planiranje i zaštitu osoba s invaliditetom u Sektoru za zaštitu osoba s invaliditetom unutar Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, koja je iznijela svoju percepciju oko potrebe za radnim asistentom kroz vlastito iskustvo kao osoba s invaliditetom i dugogodišnja zaposlenica u Gradu Zagrebu.

Petra Herak, rukovoditeljica Službe za razvoj projekata ZOSI-ja, kao završni dio izlaganja predstavila je projekt: „Asistent na radnom mjestu“ kojeg ZOSI provodi, u trajanju od dvije godine, a koji bi trebao postaviti temelje daljnjeg razvitka radne asistencije za osobe s invaliditetom. Cilj projekta je olakšati pristup tržištu rada i osigurati održivo zapošljavanje radno aktivne populacije osoba s invaliditetom kroz osiguravanje usluge osobne asistencije na radnom mjestu. Ciljana skupina je do 20 osoba s invaliditetom – zaposlene osobe i osobe uključene u usluge profesionalne rehabilitacije u cilju povećanja zapošljivosti, kojima je u obavljanju posla potrebna pomoć i podrška druge osobe. Provodit će individualizirani pristup pri organiziranju usluge s korisnicima, pri odabiru i angažiranju asistenata i u suradnji s poslodavcima.
 

 

Aktualno