clanak False

Urbano planiranje: Dijalog o provedbi Urbane agende za EU

11.05.2017.Predstavnici Ureda za programe i projekte Europske unije Grada Zagreba sudjelovali su na radionici pod nazivom Dijalog o provedbi Urbane agende za EU, koja se održala 9. svibnja 2017. godine u Beču, u organizaciji JASPERS-a i Europskog odbora regija.

Radionica je bila namijenjena svim gradovima zainteresiranima za sudjelovanje u pripremama strategija, planova, projekata i programa u okviru razdoblja 2014.-2020., s posebnim naglaskom na Urbanu agendu.

Ova tehnička radionica omogućila je gradovima platformu za predstavljanje svojih strategija, planova i projekata te razmjenu iskustava. Pored toga, JASPERS je predstavio svoju savjetodavnu podršku za gradove.

Predstavnici gradova koji su sudjelovali na radionici aktivno su sudjelovali u moderiranim sastancima na kojima se posebno istraživao odnos između gradskih potreba i JASPERS-ove tehničke podrške.

Vijesti i aktualnosti