clanak False

U Zagrebu održana lokalna radionica u okviru EU projekta MEANING

11.09.2018.


Kao dio aktivnosti EU projekta MEANING - Metropolitan Europeans Active Network, Inducing Novelties in Governance koji se provodi u okviru Programa: Europa za građane, Potprograma 2: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, Mjera 2.2.: Umrežavanje gradova, u Zagrebu je 4. rujna 2018. godine u prostorijama ZG Foruma održana jednodnevna lokalna radionica na kojoj su obrađene teme Participacija građanstva i zajednički suživot u europskim metropolitanskim područjima danas te Menadžment europskih fondova od strane lokalne zajednice i uključenost socijalnih i ekonomskih dionika.
Na lokalnoj radionici sudjelovali su predstavnici Grada Zagreba, Pučkog otvorenog učilišta, Isusovačke službe za izbjeglice, Hrvatske gospodarske komore, Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, Instituta za stručno usavršavanje mladih, Obrtničke komore Zagreb, Zagrebačkog inovacijskog centra, Hrvatske udruge poslodavaca i Laboratorija za društvene inovacije.
Kroz radionicu prikazana je mogućnost koja se kroz EU fondove daje građanima i zajednicama da same kreiraju projekte i aktivnosti kroz koje mogu aktivno doprinositi društvenom i gospodarskom razvoju na lokalnoj, regionalnoj i europskoj razini, čime se osnažuje njihova uloga građanske participacije kroz samostalno kreiranje intervencija. U skladu s ovim pristupom radionica se bazirala na pregledu mehanizama (političke) participacije, odnosno aktivnog građanstva na europskoj i na lokalnoj razini te na pregledu ključnih političkih odluka na razini Europske Unije koje su izravno utjecale na živote građana.
Kroz interaktivni panel raspravljalo se  o ključnim aktualnim temama od lokalnog i europskog značaja danas, a koje se tiču zapošljavanja, demografskih promjena i imigracije. Sudionici radionice razvijali su osnovne koncepte intervencija i korištenja mehanizma participacije i EU fondova za aktivan doprinos društvenom i ekonomskom razvoju na lokalnoj i europskoj razini.
Rezultati lokalnih aktivnosti bit će predstavljeni na završnoj međunarodnoj konferenciji projekta MEANING koja će se održati u Zagrebu od 12. do 14. rujna 2018. godine, a na kojoj će sudjelovati nositelj projekta Grad Milano, ALDA – Europsko udruženje za lokalnu demokraciju i svi projektni partneri: Grad Bari, Grad Porto, Grad Barcelona, Grad Gdanjsk, Grad Riga i Grad Zagreb.
Više informacija o projektu MEANING možete pronaći na poveznici

 

Vijesti i aktualnosti