clanak False

U Barceloni održana 5. konferencija projekta MEANING, 26.-27. travnja 2018.

21.05.2018.

U okviru projekta MEANING - Metropolitan Europeans Active Network, Inducing Novelties in Governance, sufinanciranog iz programa Europske unije - Europa za građane, Potprogram 2: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, mjera 2.2. Umrežavanje gradova., u kojem je Grad Zagreb partner, u Barceloni (Španjolska) je 26. i 27. travnja 2018. održana međunarodna konferencija na temu revitalizacije rubnih područja gradova naziva .   
 
Prvoga dana službenoga programa konferencije održana su tematska izlaganja o iskustvima sudionika projekta SUB>URBAN, sufinanciranog u okviru programa URBACT III 2014. – 2020. na temu revitalizacije rubnih dijelova metropolitanskih gradova. Službeni program prvog dana završio je studijskim posjetima trima lokacijama u Barceloni, kao primjerima revitaliziranih rubnih lokacija koje su dobile novi život uvođenjem novih i inovativnih sadržaja.
 
Drugoga dana službeni program konferencije uključivao je prezentaciju Sedmog izvješća o ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, Debatama na razini Europske unije o budućnosti Kohezijske politike, te dva okrugla stola na sljedeće teme: Kako gradovi i metropolitanska područja koriste ESI fondove za strateške projekte, te korištenje ESI fondova u revitalizaciji gradskih područja.
U okviru drugoga okruglog stola predstavnici Grada Zagreba predstavili su projekte koji se planiraju i pripremaju za sufinanciranje iz ESI fondova kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru prioriteta – revitalizacija brownfield područja. Također je naglašena važnost participativnog programiranja za sljedeću financijsku perspektivu te uključivanje gradova u programiranje na EU i nacionalnoj razini, a kako bi se osiguralo da gradovi uistinu budu glavni pokretači razvoja.
 
Više informacija o projektu MEANING možete pronaći na poveznici: http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=88

    


   

 

Vijesti i aktualnosti