clanak False

Studijsko putovanje u Parmu

09.06.2014.

   

 

 

U okviru EU projekta Grada Zagreba pod nazivom „Stvaranje inovativnih mogućnosti za samozapošljavanje visokoobrazovanih nezaposlenih žena Grada Zagreba“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, sudionice projekta i predstavnici Grada Zagreba i ostalih partera u projektu od 2.lipnja - 4.lipnja 2014. posjetili su socijalnu zadrugu PRO.GES u gradu Parma u Italiji, kao primjer najbolje europske prakse u pružanju deinstitucionaliziranog oblika predškolskog odgoja i obrazovanja djece.

 

Tijekom studijskog posjeta uz razgledavanje odgojno-obrazovne infrastrukture konzorcija Parmainfanzia, upoznavanja sa pedagoškim standardima i programima rada s djecom, sudionici studijskog putovanja upoznali su se s organizacijskom strukturom te modelom rada i upravljanja javno-privatnog partnerstva u pružanju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece u kojem je socijalna zadruga PRO.GES najveći partner.

 

Sudionici studijskog putovanja također su upoznati sa razvojem deinstitucionaliziranog oblika pružanja socijalnih usluga u Parmi te su im prenijeta iskustva samih početaka rada socijalne zadruge PRO.GES u pružanju usluga odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi do razvoja u respektabilnu socijalnu zadrugu čiji organizacijski model i know-how u radu prenose zemljama diljem svijeta.

 

Cilj ovog studijskog putovanja kao jedne od aktivnosti u projektu bio je upoznati sudionice projekta, ali i predstavnice partnera u projektu, sa europskim primjerom deinstitucionaliziranog oblika pružanja socijalnih servisa kroz socijalno zadrugarstvo i na taj način ih motivirati i potaknuti na samozapošljavanje u području odgoja i obrazovanja djece te u pružanju drugih oblika socijalnih usluga.

 


Vijesti i aktualnosti