clanak False

Skupština Grada Zagreba danas usvaja dva Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova u iznosu 42 milijuna kuna za realizaciju projekata Grada Zagreba vrijednih 57 milijuna kuna

31.08.2017.

Radi se o projektima osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama,  te projektu osiguravanja rada u novoosnovanom Odjelu za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja u sklopu Ureda za programe i projekte EU Grada Zagreba.

 
1. Projektom Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju -  faza III,  osigurano je je 20 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda za pomoć učenicima s poteškoćama u razvoju.
 
Putem projekta, Grad Zagreb zaposlit će na razdoblje od 4 godine 175 pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika, koji će pružati stručnu podršku za 280 djece u 36 zagrebačkih osnovnih i srednjih škola.

Cilj projekta je unaprijediti i povećati uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u proces obrazovanja na području njihovog prebivališta, u njima primjerenim programima školovanja i uz kvalitetnu potporu osposobljenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.
 
Projekt će se provoditi tijekom slijedeće četiri školske godine.  Ukupna vrijednost projekta je 31.7 milijuna kuna, od čega je 20 milijuna kuna osigurano iz Europskog socijalnog fonda putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a 11.7 milijuna kuna osigurava se iz proračuna Grada Zagreba.
 
2. Projektom Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma  (Integrirana teritorijalna ulaganja), u iznosu od 22 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Grad Zagreb će osigurati rad stručnjaka novog  ITU Odjela, osnovanog u svrhu korištenja gotovo milijardu kuna vrijednih projekata urbanog razvoja koji će sufinancirati iz EU fondova putem novog mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja. 
 
EU sredstvima se osigurava pokrivanje troškova zapošljavanja, edukacije i stručnog usavršavanja zaposlenika Odjela za provedbu Integriranih teritorijalnih ulaganja u sklopu Ureda za programe i projekte EU  te nabave potrebne opreme i usluga.
 
Projekt će se provoditi tijekom slijedećih sedam godina (2017. – 2023.) sa ciljem osiguravanja stručnih resursa grada i realizaciju projekata urbanog razvoja na području Urbane aglomeracije Zagreb, kroz novi ITU mehanizam, te će se osigurati kvalitetna provedba ITU mehanizma u vrijednosti milijarde kuna za cjelokupnu urbanu aglomeraciju Zagreb.
 
Ukupna vrijednost projekta je 26.4 milijuna  kuna, od čega je 22.5 milijuna kuna osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. , a 3.9 milijuna kuna osigurava se iz proračuna Grada Zagreba.
 
 

Vijesti i aktualnosti